Ewidencja Ryczałtowa

 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PPE)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Przygotowanie deklaracji VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego (PIT-28),

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT5, PIT5L)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Przygotowanie deklaracji VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego (PIT-36, PIT-36L),

Księga Rachunkowa

 • Księgowanie dokumentów na kontach księgowych Zakładowego Planu Kont
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
 • Naliczenie miesięcznych zobowiązań podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (CIT-8)
 • Przygotowanie deklaracji VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • Prowadzenie rozrachunków oraz uzgadnianie sald
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

Kadry płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników (przygotowanie dokumentacji do zatrudnienia/zwolnienia pracownika)
 • Sporządzanie list płac
 • Naliczanie podatku od wynagrodzeń (PIT-4)
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-40

Dodatkowe usługi

 • Przygotowanie wniosków do rejestracji działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT37 i PIT38